Pomiary wilgotności ścian, posadzki i drewna. Pomiar wilgotności metodą CM.

Dlaczego warto przeprowadzić pomiary wilgotności?

Przeprowadzając pomiary wilgotności przede wszystkim jesteś w stanie określić, czy możesz bezpiecznie przystąpić do prac remontowo wykończeniowych w budynku.

W nowym domu, zamknięcie wilgoci w mokrych tynkach, przez nakładanie na nie kliku warstw gruntu, szpachli i farby powoduje m.in. problemy w postaci pleśni powstającej za meblami i dekoracjami ściennymi. Pomiar wilgotności ścian odpowie na pytanie, czy można już bezpiecznie przejść do prac wykończeniowych, bez obaw o powstawanie pleśni w nowym domu. Przeprowadzając mierzenie wilgotności ścian jesteś także w stanie określić, czy ściany nadają się do szpachlowania, malowania, czy tapetowania, nie martwiąc się o to, czy farba, lub tapeta nie odklei się od ściany i nie ulegnie zniszczeniu.

pomiary wilgotności ścian

Zbyt wysoka wilgotność posadzki cementowej może doprowadzić do zniszczenia podłogi drewnianej, lub odparzenia, czy popękania płytek. Panele również mogą ulec uszkodzeniu. Część wilgoci z mokrej wylewki będzie odparowywać przez dylatacje przyścienne doprowadzając do zawilgocenia przypodłogowej części ścian. Skutkiem tego mogą być wypaczone od nadmiaru wilgoci, odklejające się od ściany listwy przypodłogowe.

Często spotykaną sytuacją jest ta, kiedy ze względu na zbyt wysoką wartość wilgotności posadzki wykonawca odmawia położenia podłogi, lub zaznacza, że nie da na nią gwarancji. Niestety dowiadujesz się o tym w dniu, kiedy miały rozpocząć się prace parkieciarskie. Terminy innych prac i przeprowadzki zaczynają się przesuwać i „cały misterny plan”…

Wykonując pomiar wilgotności posadzki jesteś w stanie z dużym wyprzedzeniem sprawdzić stan zawilgocenia wylewki i podjąć odpowiednie działania, umożliwiając położenie podłogi w terminie, nie zaburzając swojego planu wprowadzenia się do nowego domu czy mieszkania.

pomiary wilgotności ścian

Pomiary wilgotności ścian, a także pomiary wilgotności posadzki przeprowadzone po zalaniu uchronią Cię przed przykrymi konsekwencjami długotrwałego, destrukcyjnego działania wilgoci na materiały budowlane oraz meble, a także ustrzegą przed zagrzybieniem budynku. Dzięki nim będziesz mógł podjąć odpowiednie kroki do całkowitego pozbycia się w wilgoci z budynku po zalaniu.

Pomiary wilgotności to jedna z pierwszych czynności, jakie wykonujemy podczas osuszania budynków po zalaniach oraz nowych budynkach. Wykonany przez nas pomiar wilgotności ścian oraz pomiar wilgotności posadzki obrazuje nam stan ich zawilgocenia. Dopiero, kiedy wykonamy pomiary wilgotności jesteśmy w stanie przejść do kolejnego etapu, jakim dobór technologii i potrzebnego sprzętu do osuszania, tak, aby cały proces przebiegał jak najbardziej efektywnie, i nie narażał Cię na niepotrzebne koszty.

Pomiary wilgotności – co możemy dla Ciebie zrobić

Pomiar wilgotności ścian

Wykonując pomiary wilgotności dowiesz się m.in. czy tynki wyschły na tyle, aby można było przystąpić do szpachlowania, malowania i tapetowania, bez obaw o wystąpienie pleśni za szafkami, lub, czy ściany nadają się już do przeprowadzenia prac remontowych, gdy skończyłeś osuszanie po zalaniu.

Oferujemy pomiar wilgotności ścian w nowych budynkach i mieszkaniach przed przystąpieniem do prac wykończeniowych. Mierzenie wilgotności ścian wykonujemy także budynkach po zalaniach, przed osuszaniem, a także po osuszaniu przed przystąpieniem do prac remontowych. Pomiar wilgotności ścian wykonujemy metodą bezinwazyjną – nie będziemy niszczyć struktury ścian. Dzięki profesjonalnym miernikom dielektrycznym i mikrofalowym jesteśmy w stanie wykonać precyzyjny pomiar wilgotności ścian na głębokość od 2 do nawet 30 cm.

Koszt badania wilgotności ścian: od 250 zł netto + 23% VAT.

pomiary wilgotności ścian
pomiary wilgotności ścian

Pomiar wilgotności posadzki

Jaka powinna być wilgotność posadzki pod panele, płytki czy deski?

Obecnie wymagania wilgotności podkładów anhydrytowych i cementowych stawiane przez producentów desek, paneli i innych okładzin podłogowych kształtują się następująco:

– dla jastrychów z ogrzewaniem odpowiednio 0,3% i 1,8%.

– dla jastrychów bez ogrzewania podłogowego 0,5% i 2,0%

Należy jednak pamiętać o tym, że firma, która będzie przystępowała do prac parkieciarskich, może mieć swoje, bardziej rygorystyczne normy, po których spełnieniu przystąpią do układania podłogi i dadzą na nią gwarancje.

Przeprowadzamy badania wilgotności posadzki cementowej oraz badania posadzki anhydrytowej. Pomiary wilgotności przeprowadzamy metodą nieniszczącą dielektryczną oraz niszczącą metodą CM.

Pomiar wilgotności posadzki – metoda dielektryczna – nieniszcząca

Pomiar wilgotności posadzki metodą nieniszczącą dielektryczną, jest to podstawowy pomiar wilgotności posadzki przed przystąpieniem do prac parkieciarskich. Pomiar wilgotności posadzki metodą dielektryczną pozwala w przybliżonym stopniu do badania CM określić stan zawilgocenia posadzki. Wynik badania otrzymujemy w skali procentowej, jako ekwiwalent metody cm, niezwłocznie po przyłożeniu miernika do wylewki. Badanie trwa ok 30min. W tym czasie wykonywane jest klika (lub kilkanaście – w zależności od badanej powierzchni), pomiarów wilgotności posadzki w każdym pomieszczeniu.

Jeżeli chcesz ocenić wstępnie, jaki poziom wilgotności ma posadzka przed położeniem paneli czy desek, i czy należy ją osuszyć, lub przeprowadzić dodatkowe wygrzewanie, to ta metoda jest dla Ciebie odpowiednia.

 

 Pomiar wilgotności posadzki metodą dielektrycznej – zalety:

💪 metoda nieniszcząca – nie uszkadzamy posadzki w celu wykonania badania

💪 szybkość wykonywania pomiaru – czas badania mieszkania o powierzchni 60m2 to ok 30min

💪 duża ilość pomiarowych punktów kontrolnych – możemy zbadać posadzkę metr po metrze

💪 wyniki w skali procentowej, jako ekwiwalent metody CM uzyskiwane od razu po przyłożeniu miernika

💪 powtarzalność badania w tym samym miejscu pomiarowym,

Pomiar wilgotności posadzki metodą dielektryczną – wady

😔 głębokość pomiaru od 3 do 5cm w głąb warstw posadzki

Koszt badania wilgotności posadzki: od 250 zł netto + 23% VAT

Pomiar wilgotności posadzki – metoda karbidowa CM – niszcząca

Przeprowadzając pomiar wilgotności metodą CM dowiesz się, jaki stopień zawilgocenia ma Twoja posadzka i czy spełnia wymogi wilgotności niezbędne do rozpoczęcia prac parkieciarskich, czy też należy ją osuszyć.

Wykonujemy pomiar wilgotności metodą CM, przed położeniem okładziny wierzchniej posadzki. Badanie wilgotności posadzki rozpoczynamy od przeprowadzenia pomiarów wilgotności metodą dielektryczną. Wykonany pomiar wilgotności posadzki miernikiem dielektrycznym obrazuje nam rozkład wilgotności posadzki w całym budynku / pomieszczeniu. Dzięki temu, wiemy, gdzie znajdują się miejsca o największej wartości wilgotności oraz miejsca z najmniejszą wilgotnością. Dopiero teraz wiemy, gdzie będą zlokalizowane punkty, w których będziemy wykonywać badanie metodą karbidową CM.

Pomiar wilgotności posadzki metodą CM jest pomiarem niszczącym. Oznacza to, że mierzenie wilgotności posadzki rozpoczynamy od pobrania próbki materiału, poprzez wykucie niewielkiego otworu, na całą głębokość posadzki. Czas, jaki potrzebujemy by przeprowadzić badanie wilgotności posadzki metodą CM to ok. 2h.

Dysponujemy wieloma miernikami pozwalającymi określić położenie rur ogrzewania podłogowego, aby uniknąć ich uszkodzenia, kiedy będziemy wykonywać badanie wilgotności posadzki metodą CM, więc nie musisz się o nie martwić.

Zalety pomiaru wilgotności metodą CM:

💪 badanie wilgotności posadzki na całym jej przekroju

💪 dokładność wyników pomiarów wilgotności

Wady pomiaru wilgotności metodą CM:

😔 metoda niszcząca – konieczność pobrania próbki materiału

😔 czas pomiaru – ok 2h

 Koszt badania metodą CM: od 450 zł netto + 23% VAT 

Pomiar wilgotności drewna konstrukcyjnego, więźby dachowej

Dzięki przeprowadzeniu pomiarów wilgotności więźby dachowej upewnisz się, czy drewno uzyskało odpowiednią wilgotność umożliwiającą wykonanie prac związanych z ociepleniem. Szczególnie ważne jest to przy ocieplaniu dachu pianą. Szczelnie otulając krokwie i jętki piana nie pozwala na szybkie odparowanie wilgoci z drewna, co może doprowadzić do korozji biologicznej. Odpowiednia wilgotność drewna przy ocieplaniu poddasza pianą jest też bardzo ważna ze względu na proces technologiczny natrysku piany (przyczepność, przyrost piany itp.).

Graniczne wartości wilgotności drewna, jakimi kierują się firmy zajmujące się ociepleniami pianą to od 12% nawet do 18%. Zapytaj więc swojego wykonawcę, jakich wyników wilgotności drewna oczekuje, by przystąpić do pracy.

Powyższe wartości wilgotności dotyczą także sytuacji, gdy zamierzasz ocieplić poddasze wełną. Utrudniony dostęp wysokiej temperatury i ruch powietrza mimo szczeliny wentylacyjnej znacząco wydłuża proces wysychania drewna.

Koszt badania wilgotności drewna: od 250 zł netto + 23% VAT

Pomiar wilgotności kamerą termowizyjną

Wilgoć możesz zobaczyć dzięki kamerze termowizyjnej. Badanie wilgotności przeprowadzone kamerą termowizyjną obrazuje miejsca o zbyt wysokiej wilgotności, ukazując je, jako kolor niebieski na obserwowanych przez nas termogramach. Dzięki dużej czułości termicznej kamera pozwala uwidocznić miejsca o niewielkim stopniu zawilgocenia. Doskonale współpracuje w parze z dielektrycznymi miernikami wilgotności, które wskażą wartość poziomu zawilgocenia materiałów.

Przeprowadzając badanie wilgotności kamerą możesz wykryć potencjalne miejsca powstawania pleśni i grzybów w domu.

Koszt badania: od 300 zł netto + 23% VAT